Vyhlásenie o ochrane osobných údajov

Zákonodarca nás v § 4 ods. 1 TDDSG zaväzuje k tomu, aby sme Vás pred poskytnutím Vašich osobných údajov informovali o spôsobe, rozsahu a účele vyžiadania, spracovania a použitia osobných údajov. Osobné údaje sú informácie, ktoré môžu byť použité na zistenie Vašej identity. Sú to informácie ako Vaše meno a priezvisko, adresa,  poštová adresa a telefónne číslo. Dodržiavame všetky povinnosti vyplývajúce zo zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje bez Vášho súhlasu neposkytujeme tretím osobám. Váš súhlas s uložením a účelovým spracovaním Vašich údajov (pokiaľ bol udelený) môžete kedykoľvek odvolať emailom, ktorý zašlete na: info@bs-rollen.de.