Zertifizierung von BS Rollen

Ako fungujeme

Pracujeme kvalitne a s kvalitou. A nie nasilu. Je to jednoducho našou súčasťou. Nechceme, aby ste sa podkli len kvôli tomu, že my sme urobili chybu.

Radšej udávame smer a vás berieme na palubu. To vysvetľuje, prečo kladieme hlavný dôraz na kvalitu. Kreativita a dôslednosť sú prenášané do plánovania, svedomitá zručnosť rúk a precízna kontrola počítačmi sú aplikované do výroby v súlade s normami kvality tak, aby výsledný produkt splnil svoje budúce poslanie. Nešetríme na dôkazoch. BS je certifikované podľa DIN ISO 9001:2000. Bielefeldská univerzita aplikovaných vied nám certifikuje výrobky po technickej stránke v súlade s DIN EN 15227DIN EN 15233. Univerzita takisto vykonáva čiastkové testovanie v súlade s štandardmi DIN EN 1004DIN EN 840.

Vedomie, že všetko je tak ako má byť, nám dodáva vieru v naše schopnosti. Inak sa to robiť nedá. Vždy to tak bolo, je a aj navždy zostane. To je náš sľub! Tradícia je záväzok! Je to neoblomná oddanosť k zachovávaniu vysokých štandardov, nielen pre potvrdenie našich zvykov alebo po fyzickej stránke. Udržuje nás to v pohybe, permanentný podnet pre oboch – vás aj nás.

Bez ohľadu na to, akú úlohu nám dáte, vždy sa jej budeme starostlivo venovať. Presne takto pristupujeme u nás kolieskárov k vám. S kvalitou!