Rozbehový a valivý

Počiatočný odpor pri jednotlivých typoch ložísk

Informácie o počiatočnom valivom odpore rôznych typov materiálov