Spoločnosť zodpovedá v zmysle tlačového zákona, § 6 Medzištátnej dohody o mediálnych službách, vo veci údajov o podnikateľoch podľa § 6 Zákona o telekomunikačných službách (TDG)

BS Rollen GmbH
Rotzkotten 14
D-42897 Remscheid
Fon +49 2191 59217-0
Fax +49 2191 59217-17
info@bs-rollen.de

Registrový súd: Wuppertal HRB 26981
Konateľ: Bernd Schmahl, Jörg Pötschko

IČ DPH: DE303673611

Osoba zodpovedná za obsah webovej stránky podľa § 10 ods. 3 MDStV (nemeckej medzištátnej dohody o mediálnych službách): Bernd Schmahl

Informácie o autorských právach

Texty, obrázky, grafické zobrazenia, ako aj vzhľad a úprava týchto webových stránok sú chránené autorským zákonom v tuzemsku i v zahraničí. Nedovolené použitie, reprodukcia alebo ďalšie postúpenie jednotlivých obsahov alebo kompletných stránok bude stíhané podľa trestného ako aj občianskeho práva.