Produkthaftung von Räder und Rollen

Informacije o proizvodu i odgovornosti

1. Informacije o proizvodu i namjesnskom korištenju

Kotači i kotačići za potrebe ove definicije su komponente koje se uglavnom međusobno mogu mijenjati pod uvjetom za datu opremu kao namještaj i transportne sisteme ili sličnie proizvoda koji su mobilna kategorija.

Ove informacije o proizvodu se odnose na kotače i valjke, a posebno za pasvno okretne točkove koji se koriste na manulenim uređajima

Kotači i valjci u pogledu ovih informacija o proizvodu mogu se podijeliti na sljedeča polja upotrebe:

Stambeni
npr.namještaj za sjedenje, namještaj za dnevni boravak

Uslužni sektor
opći uslužni sektor
npr.kolica za kupovinu, uredske mašine

Bolnički sektor
npr. bolnički kreveti

Industrijski sektor
npr. Uređaji za transport srednjih i teških nosivosti

za ispravnu upotrebu posebno je značajna ispravna ugradnja:

 • a) Proizvod mora biti čvrsto spojen na objekt na svim odgovarajućim mjestima
 • b) Objekt mora imati dovoljno čvrstoće u tim točkama
 • c) Funkcija proizvoda se kroz montažu ne smije smanjiti ili promijeniti
 • d) Okretni kotači se moraju tako montirati da njihove okretne ose stoje okomito.
 • e) Fiksni kotači moraju biti instalirani tako da njihove osovine budu poravnate
 • f) Na jednom objektu se trebaju koristiti okretni kotači iste vrste. Ukoliko se koriste fiksne kotači, u tom slučaju se smiju ugraditi samo kotači koje preporučuje proizvođač

Za vlažne prostorije, u izravnom atmosferskom okruženju, u blizini mora ili za upotrebu u agresivnim, korozivnim sredinama moraju se specificirati proizvodi sa posebnom izvedbom

Kada se koristi na temperaturama ispod 5 ° C i iznad 30 ° C trebaju se specificirati proizvodi sa posebnom izvedbom. Ni pod kakvim okolnostima se ne smiju koristiti standardni proizvodi sa istim nazivnim opterečenjem.

Kotač, kučište, kočnica i pribor za osovinu čine jednu funkcionalnu cjelinu. Garantna odgovornost stoji samo za naše orginalne proizvode.

Kod izbora kotača moraju biti poznata sva moguća opterećenja. U drugom slučeju se trebaju napraviti procjene sa zadovoljavajučim sigurnosnim faktorom.

2. Pogrešna upotreba

Pogrešna upotreba - tj. korištenje nesuklađnih proizvoda od kotača i valjaka - dolazi na primjer, kada

 • 2.1. se koriste kotači i valjci pri većem opterečenju nego što je njihova max.nosivost po katalogu.
 • 2.2. se koriste na neprimjerenim uvjetima, na neravnom tlu
 • 2.3 pri previsokim i preniskim temperaturama okoline.
 • 2.4 kada se uređaj sa zakočenim kotačima nasilno pomjera.
 • 2.5 kada dođe do djelovanja posebno agresivnih materijala
 • 2.6 kada dođe do nepravilnih udaraca i padanja predmeta po kotačima i valjcima
 • 2.7 kada strana tijela završe na putu kojim se kreće uređaj
 • 2.8 kada se kotači i valjci upotrebljavaju pri prevelikoj brzini tj.ne prilagođenoj brzini
 • 2.9 kada se poduzmu promjene koje nisu sa proizvođačem dogovorene

3. Učinak proizvoda

Ako učinak proizvoda nije u našim katalozima, brošurama, specifikacijama, itd. konkretno definiran, moraju se zahtjevi za naš kotač ili neki drugi odovarajuči dio sa nama dogovoriti Ukazujući na način ovdje su relevantne DIN, ISO i CEN standardi kao i smjernice kvaliteta RAL-RG 607/10.

4. Održavanje proizvoda

Kotači i valjci se moraju zavisno od potrebe redovno

 • podmazivati ležajevi
 • dotezati spojni elementi (vijci)

Smiju se samo koristiti oni proizvodi za čišćenje, koji ne sadrže korozivne i štetne komponente.

Kotači kao i drugi dijelovi se trebaju zamjeniti čim dođe do smetnji u funkcionisanju.

TPE kotači sadrži ulja i kod osjetljivog poda može doći do bojenja poda tj.ostavljanja tragova

5. Informacije i upute - dužnosti

Kako bi zadovoljili dužnosti o informacijama i uputama kao i o održavanju na temelju Zakona o odgovornosti za proizvod stoje na raspolaganju:

 • za trgovinu i prerađivače
  katalozi sa informacijama o proizvodu i upotrebi
 • za korisnika
  informacije o proizvodu i upotrebi

Da bih se osigurala funkcija kotača i valjaka

 • trgovina je dužna ove informacije o proizvodu(tačke od 1 do 5) i informacije o upotrebi uvažavati i po potrebi od proizvođača zahtijevati i na prerađivače dalje prosljeđivati.
 • prerađivači su dužni uvažavati ove informacije o proizvodu(tačke od 1 do 5) i informacije o upotrebi i po potrebi od proizvođača ili trgovca zahtijevati i na korisnika dalje prosljeđivati.